Typer av inkomster

Ibland råder det delade meningar om vad det är som räknas som inkomst. När det gäller studentlån och CSN så har inkomst definierats som följande verksamheter:

1: Inkomst av tjänst. Exempelvis utbetalning av lön eller sjukpenning

2: Inkomst av näringsverksamhet. Om du har ett eget företag så är det de pengarna du tjänar där

3: Inkomst av kapital. Exempelvis ränteinkomster eller utdelningar på aktier