Amortering och kontantinsats


Ett privat studentlån skall som alla andra lån förr eller senare betalas tillbaka. Det här brukar i termer av lån benämnas som amortering. En amortering brukar delas upp och sker fördelat under lånets löptid. Amorteringar kan olika ut men den vanligaste är rak amortering. Rak amortering gör att återbetalningen sker linjärt under löptiden, med andra ord lika stor vid varje betalningstillfälle. Skulden minskar således med samma summa vid varje amortering som får följden att den totala skulden minskar och eftersom räntan baseras procentuellt på den totala skulden minskar den också.

Kontantinsats

Det är vanligt att ett lån kräver att låntagaren betalar en viss del av kostnaden själv så att inte lånet täcker allt. En kontantinsats förklaras således genom skillnaden mellan den totala summan för lånet och den summa du fått bekräftad som ett lån. Ett privat studentlån rör sig emellertid oftast inte om så mycket pengar vilket innebär att en säkerhet blir överflödig. Ett studentlån kräver väldigt sällan en säkerhet.

Ett privat studentlån skall som alla andra lån förr eller senare betalas tillbaka. Det här brukar i termer av lån benämnas som amortering. En amortering brukar delas upp och sker fördelat under lånets löptid. Amorteringar kan olika ut men den vanligaste är rak amortering. Rak amortering gör att återbetalningen sker linjärt under löptiden, med andra ord lika stor vid varje betalningstillfälle. Skulden minskar således med samma summa vid varje amortering som får följden att den totala skulden minskar och eftersom räntan baseras procentuellt på den totala skulden minskar den också.

Kontantinsats

Det är vanligt att ett lån kräver att låntagaren betalar en viss del av kostnaden själv så att inte lånet täcker allt. En kontantinsats förklaras således genom skillnaden mellan den totala summan för lånet och den summa du fått bekräftad som ett lån. Ett privat studentlån rör sig emellertid oftast inte om så mycket pengar vilket innebär att en säkerhet blir överflödig. Ett studentlån kräver väldigt sällan en säkerhet.