Utlandsstudier


Det händer ibland att studenter väljer att studera en eller fler terminer utomlands. Studiemedel betalas ut även till de som väljer att testa på studier vid ett annat lärosäte utanför Sveriges gränser. Utbetalningarna görs förutsatt att det finns ett avtal upprättat mellan ditt lärosäte och det som du valt att studera vid utomlands. Det är ganska vanligt idag att olika universitet och högskolor i Sverige har träffat egna avtal för att erbjuda avgiftsfria terminer utomlands till sina studenter. Att studera utomlands är en möjlighet att ta del av andra kulturer samtidigt som du utbildar sig, vilket kan ge en bra erfarenhet inför framtiden. 

För att du skall bli berättigad studiemedel till utlandsstudier måste du få alla de kurser du tänkt läsa tillgodoräknade i Sverige. Kortfattat kan det förklaras som att de kurserna som studeras utomlands skall motsvara de poäng du hade tagit hemma på ditt eget lärosäte. Lärosätet måste på förhand godkänna tillgodoräknandet.

Merkostnadslån

En del skolor tar ut undervisningsavgifter av sina elver, det betyder med andra ord att du måste betala för att få studera på skolan. Om du inte själv kan betala terminsavgiften kan du ansöka hos CSN om ett merkostnadslån för att finansiera utbildningen. För att få ett merkostnadslån beviljat måste man dels kunna visa upp dokument på skolans undervisningsavgift, dels ha studiebidrag under hela terminen samt ha rätt till lån under minst en vecka under terminen. Under 2015 är maxbeloppet för merkostnadslån 341 760 kr för 240 veckors studier. För 2016 har det sänkts något och hamnar på 340 080 kr för eftergymnasial nivå 240 kronor. Maxbeloppet påverkas om du är över 46 år.

Man kan även ansöka om merkostnadslån för att täcka utgifter för bland annat resor, levnadskostnader, CSN:s försäkring, dubbla boenden och instrument Till exempel kan du få 16 050 kr i merkostnadslån för en tur- och returresa till Australien.  Läs mer hos CSN om vilka utgifter du kan få bekosta med ett merkostnadslån.

Det händer ibland att studenter väljer att studera en eller fler terminer utomlands. Studiemedel betalas ut även till de som väljer att testa på studier vid ett annat lärosäte utanför Sveriges gränser. Utbetalningarna görs förutsatt att det finns ett avtal upprättat mellan ditt lärosäte och det som du valt att studera vid utomlands. Det är ganska vanligt idag att olika universitet och högskolor i Sverige har träffat egna avtal för att erbjuda avgiftsfria terminer utomlands till sina studenter. Att studera utomlands är en möjlighet att ta del av andra kulturer samtidigt som du utbildar sig, vilket kan ge en bra erfarenhet inför framtiden. 

För att du skall bli berättigad studiemedel till utlandsstudier måste du få alla de kurser du tänkt läsa tillgodoräknade i Sverige. Kortfattat kan det förklaras som att de kurserna som studeras utomlands skall motsvara de poäng du hade tagit hemma på ditt eget lärosäte. Lärosätet måste på förhand godkänna tillgodoräknandet.

Merkostnadslån

En del skolor tar ut undervisningsavgifter av sina elver, det betyder med andra ord att du måste betala för att få studera på skolan. Om du inte själv kan betala terminsavgiften kan du ansöka hos CSN om ett merkostnadslån för att finansiera utbildningen. För att få ett merkostnadslån beviljat måste man dels kunna visa upp dokument på skolans undervisningsavgift, dels ha studiebidrag under hela terminen samt ha rätt till lån under minst en vecka under terminen. Under 2015 är maxbeloppet för merkostnadslån 341 760 kr för 240 veckors studier. För 2016 har det sänkts något och hamnar på 340 080 kr för eftergymnasial nivå 240 kronor. Maxbeloppet påverkas om du är över 46 år.

Man kan även ansöka om merkostnadslån för att täcka utgifter för bland annat resor, levnadskostnader, CSN:s försäkring, dubbla boenden och instrument Till exempel kan du få 16 050 kr i merkostnadslån för en tur- och returresa till Australien.  Läs mer hos CSN om vilka utgifter du kan få bekosta med ett merkostnadslån.