Ansökan för studentlån


En ansökning av studiemedel kan göras på flera olika sätt. Du kan genomföra en ansökan elektroniskt, genom en på förhand ifylld ansökningsblankett eller genom att fylla i en ansökningsblankett själv.

En ansökan som sker elektroniskt förutsätter att du har ett bankID som gör att du kan identifiera dig och bevisa att du är du även online. När du väl loggat in via CSN hemsida så är det bara att fylla i blanketten via din dator och skicka in ansökan. En på förhand ifylld blankett innebär att du per automatik får en ifylld ansökan efter att du har sökt en utbildning och blivit antagen till den. Om du inte har fått en ansökan eller inte sökt utbildning på samma sätt kan du själv beställa en blankett genom webbplatsen, talsvar eller på närmaste CSN-kontor.

Ansök för ett år i taget

Du ansöker om studiemedel för ett år i taget. Du kan när som helst under året ansöka om studiemedel men du får endast studiemedel för maximalt fyra veckor bakåt i tiden från det att CSN fått din ansökan. Det är därför viktigt att ta tag i ansökningen om du på något sätt missar eller något fel uppstår efter att du är berättigad studiemedel.

En ansökning av studiemedel kan göras på flera olika sätt. Du kan genomföra en ansökan elektroniskt, genom en på förhand ifylld ansökningsblankett eller genom att fylla i en ansökningsblankett själv.

En ansökan som sker elektroniskt förutsätter att du har ett bankID som gör att du kan identifiera dig och bevisa att du är du även online. När du väl loggat in via CSN hemsida så är det bara att fylla i blanketten via din dator och skicka in ansökan. En på förhand ifylld blankett innebär att du per automatik får en ifylld ansökan efter att du har sökt en utbildning och blivit antagen till den. Om du inte har fått en ansökan eller inte sökt utbildning på samma sätt kan du själv beställa en blankett genom webbplatsen, talsvar eller på närmaste CSN-kontor.

Ansök för ett år i taget

Du ansöker om studiemedel för ett år i taget. Du kan när som helst under året ansöka om studiemedel men du får endast studiemedel för maximalt fyra veckor bakåt i tiden från det att CSN fått din ansökan. Det är därför viktigt att ta tag i ansökningen om du på något sätt missar eller något fel uppstår efter att du är berättigad studiemedel.