Studiemedel


Ett studiemedel består av två delar, ett bidrag och ett lån. Det går att ansöka för enbart bidrag om så önskas men givetvis inte bara lån. Hur mycket du kommer att få baseras dels på hur mycket du studerar och hur länge du studerar. Om du studerar på heltid under 2009 får du totalt 7 820 kronor. Av den summan är 2 684 kronor ett bidrag som inte behövs betalas tillbaka och 5 136 kronor lån som förr eller senare kommer behöva amorteras. Du kan få tillägg beroende på om du har 1/2/3 barn på 492/800/964 kronor. Det är också möjligt att få tilläggsbidrag om du har barn vilket du ansöker separat till. Det är bara en förälder som kan få tilläggsbidraget.

Bidragsdelen av studiemedlet är pensionsgrundande vilket innebär att din framtida pension ökar genom att du får bidrag.

Ett studiemedel består av två delar, ett bidrag och ett lån. Det går att ansöka för enbart bidrag om så önskas men givetvis inte bara lån. Hur mycket du kommer att få baseras dels på hur mycket du studerar och hur länge du studerar. Om du studerar på heltid under 2009 får du totalt 7 820 kronor. Av den summan är 2 684 kronor ett bidrag som inte behövs betalas tillbaka och 5 136 kronor lån som förr eller senare kommer behöva amorteras. Du kan få tillägg beroende på om du har 1/2/3 barn på 492/800/964 kronor. Det är också möjligt att få tilläggsbidrag om du har barn vilket du ansöker separat till. Det är bara en förälder som kan få tilläggsbidraget.

Bidragsdelen av studiemedlet är pensionsgrundande vilket innebär att din framtida pension ökar genom att du får bidrag.