SEB


SEB

SEB är ytterligare en bank som erbjuder sina kunder att ta ett privat studentlån. SEB lån är dock lite speciella då de riktar sig mot specifika privata utbildningar. Företaget kallar lånet för ett utbildningslån och har delat upp det på tre olika företag som de samarbetar med. Lånen blir möjliga att nyttja förutsatt att du tar en utbildning hos dem. Lånen är alltså specifika för privata skolor och inte för kringutrustning eller dylikt till den utbildning du själv väljer. Vi har ändå valt att ta med lånen och lagt dem som en undermeny under SEB ute till höger för att göra det enklare och tydligare för SEB´s olika studentlån.

 

Läs mer om studentlån tillika privatlån på SEBs hemsida

SEB

SEB är ytterligare en bank som erbjuder sina kunder att ta ett privat studentlån. SEB lån är dock lite speciella då de riktar sig mot specifika privata utbildningar. Företaget kallar lånet för ett utbildningslån och har delat upp det på tre olika företag som de samarbetar med. Lånen blir möjliga att nyttja förutsatt att du tar en utbildning hos dem. Lånen är alltså specifika för privata skolor och inte för kringutrustning eller dylikt till den utbildning du själv väljer. Vi har ändå valt att ta med lånen och lagt dem som en undermeny under SEB ute till höger för att göra det enklare och tydligare för SEB´s olika studentlån.

 

Läs mer om studentlån tillika privatlån på SEBs hemsida