Centrala Studiestödsnämnden, CSN


Centrala Studiestödsnämnden, CSN, är statens myndighet för att kontrollera de utlånade pengar till alla de som valt att få studiemedel under tiden som de studerat vid ett högre lärosäte. CSN har cirka 1000 anställda och finns på sexton orter i landet med ett huvudkontor i Sundsvall. CSN är de som administrerar, betalar ut och hanterar återbetalningen av de lån som beviljats. Myndigheten är också ansvarig för att föra den officiella statistiken för studiestödsområdet. Alla lån och krediter som ges i form av studiestöd kommer ifrån CSN. Ingen bank eller kreditinstitut har idag tillåtelse att låna ut pengar i studiesyfte.

Varje år betalar CSN ut cirka 23 miljoner kronor till 900 000 personer som studerar. CSN står även för hemutrustningslån som ger framförallt flyktingar en chans att börja om i sitt nya hem i Sverige. Lånet kan beviljas till personer som är minst 18 år och omfattas av flyktingmottagande eller etableringsförorden, samt har varit i Sverige i mindre än två år.

Centrala Studiestödsnämnden, CSN, är statens myndighet för att kontrollera de utlånade pengar till alla de som valt att få studiemedel under tiden som de studerat vid ett högre lärosäte. CSN har cirka 1000 anställda och finns på sexton orter i landet med ett huvudkontor i Sundsvall. CSN är de som administrerar, betalar ut och hanterar återbetalningen av de lån som beviljats. Myndigheten är också ansvarig för att föra den officiella statistiken för studiestödsområdet. Alla lån och krediter som ges i form av studiestöd kommer ifrån CSN. Ingen bank eller kreditinstitut har idag tillåtelse att låna ut pengar i studiesyfte.

Varje år betalar CSN ut cirka 23 miljoner kronor till 900 000 personer som studerar. CSN står även för hemutrustningslån som ger framförallt flyktingar en chans att börja om i sitt nya hem i Sverige. Lånet kan beviljas till personer som är minst 18 år och omfattas av flyktingmottagande eller etableringsförorden, samt har varit i Sverige i mindre än två år.