Huvudmän och säkerhet


Lån i allmänhet har ofta två olika huvudpersoner i avtalet, nämligen gäldenären och borgenären. I ett studentlån är det studenten som tar emot pengarna som motsvarar gäldenären och det kreditinstitut som han valt att låna pengar ifrån som blir borgenär. Studenten ingår ett avtal precis som vid vilket lån som helst där han i framtiden skall betala tillbaka de lånade pengarna. En viss ersättning utgår som tack för att han fått möjligheten till att låna. Avgiften är mest känd som ränta. Studenten skall således betala ränta för sitt lån.

Säkerhet

Ett vanligt lån skall allt som oftast täckas upp med någon form av säkerhet, antingen med hjälp av tinget som köps eller att en människa går in och lovar att betala om någonting skulle hända. Någonting som brukar kallas för en borgensman. Då det gäller de privata studentlånen så rör det sig om relativt små summor vilket gör att en säkerhet ofta inte behövs. Varken amortering, ränta eller utbetalningar blir särskilt stora vilket inte gör att kreditinstitutet är i samma behov av en garanti att få tillbaka sina pengar. Givetvis är de intresserade av att få tillbaka utlånade pengar men det blir betydligt mer viktigt i exempelvis ett bolån som handlar om stora summor pengar.

Lån i allmänhet har ofta två olika huvudpersoner i avtalet, nämligen gäldenären och borgenären. I ett studentlån är det studenten som tar emot pengarna som motsvarar gäldenären och det kreditinstitut som han valt att låna pengar ifrån som blir borgenär. Studenten ingår ett avtal precis som vid vilket lån som helst där han i framtiden skall betala tillbaka de lånade pengarna. En viss ersättning utgår som tack för att han fått möjligheten till att låna. Avgiften är mest känd som ränta. Studenten skall således betala ränta för sitt lån.

Säkerhet

Ett vanligt lån skall allt som oftast täckas upp med någon form av säkerhet, antingen med hjälp av tinget som köps eller att en människa går in och lovar att betala om någonting skulle hända. Någonting som brukar kallas för en borgensman. Då det gäller de privata studentlånen så rör det sig om relativt små summor vilket gör att en säkerhet ofta inte behövs. Varken amortering, ränta eller utbetalningar blir särskilt stora vilket inte gör att kreditinstitutet är i samma behov av en garanti att få tillbaka sina pengar. Givetvis är de intresserade av att få tillbaka utlånade pengar men det blir betydligt mer viktigt i exempelvis ett bolån som handlar om stora summor pengar.