Huvudmän & säkerhet


När det talas om lån i allmänhet så finns det två olika huvudpersoner i avtalet, nämligen gäldenären och borgenären. I ett studentlån är det studenten som tar emot pengarna som motsvarar gäldenären och CSN som alltid är borgenär då det gäller den typen av lån. Studenten ingår ett avtal med staten om att han i en framtid skall betala tillbaka de pengarna som han en gång fått lånat. För det här skall han också betala staten en viss ersättning som tack för att han fått möjligheten till att låna. Det är den här avgiften som brukar kallas för ränta. Studenten måste alltså betala en ränta för lånet. Den här avgiften börjar dock inte tas ut förrän studenten är klar med sin utbildning

Säkerhet vid studentlån

Ett lån brukar alltid kräva någon form av säkerhet just för att borgenären skall garantera sig att få tillbaka de pengar som han lånat ut. Ofta brukar det vara i form av tinget som pengarna används för så som ett hus, en bil eller en båt. När det gäller studentlån och säkerhet så finns det egentligen ingenting som säger att det behövs en säkerhet. Det är inte alls samma summor som det rör sig om för varken amortering, ränta eller utbetalningar vilket också gör att det krävs någon direkt säkerhet för att få ta ett studentlån.

När det talas om lån i allmänhet så finns det två olika huvudpersoner i avtalet, nämligen gäldenären och borgenären. I ett studentlån är det studenten som tar emot pengarna som motsvarar gäldenären och CSN som alltid är borgenär då det gäller den typen av lån. Studenten ingår ett avtal med staten om att han i en framtid skall betala tillbaka de pengarna som han en gång fått lånat. För det här skall han också betala staten en viss ersättning som tack för att han fått möjligheten till att låna. Det är den här avgiften som brukar kallas för ränta. Studenten måste alltså betala en ränta för lånet. Den här avgiften börjar dock inte tas ut förrän studenten är klar med sin utbildning

Säkerhet vid studentlån

Ett lån brukar alltid kräva någon form av säkerhet just för att borgenären skall garantera sig att få tillbaka de pengar som han lånat ut. Ofta brukar det vara i form av tinget som pengarna används för så som ett hus, en bil eller en båt. När det gäller studentlån och säkerhet så finns det egentligen ingenting som säger att det behövs en säkerhet. Det är inte alls samma summor som det rör sig om för varken amortering, ränta eller utbetalningar vilket också gör att det krävs någon direkt säkerhet för att få ta ett studentlån.