Ränta


Räntan är avgiften som studenten måste betala för att få låna pengar av staten och CSN. Avgiften benämns ibland också som räntesatsen. En ränta baseras vanligtvis på årsbasis. Räntan för ett studielån bestäms av regeringen och baseras på ett genomsnitt på statens upplåningskostnad de senaste tre åren. Räntan för studentlån som tecknades efter 30 juni 2001 har under 2008 en ränta på 2,1 procent.

Kontrollera vilken ränta som gäller

Viktigt är att du varje år kontrollerar vilken nivå räntan ligger på så du har full kontroll på din ekonomi och vilka kostnader du kommer få. Räntan för ett studielån är inte avdragsgill på grund av att lånet redan tidigare tagit del av olika avdragsregler som tillåts av skattesystemet. Skulle du ha fått mer lån en vad du var berättigad till kommer du få någonting som kallas för ett återbetalningskrav. Det här kravet kommer du också tvingas betala ränta på fram till dess att du betalat den summa som krävs tillbaka. 2008 års återbetalningsränta ligger på 5,67 procent. Den här räntan är avdragsgill.

Räntan är avgiften som studenten måste betala för att få låna pengar av staten och CSN. Avgiften benämns ibland också som räntesatsen. En ränta baseras vanligtvis på årsbasis. Räntan för ett studielån bestäms av regeringen och baseras på ett genomsnitt på statens upplåningskostnad de senaste tre åren. Räntan för studentlån som tecknades efter 30 juni 2001 har under 2008 en ränta på 2,1 procent.

Kontrollera vilken ränta som gäller

Viktigt är att du varje år kontrollerar vilken nivå räntan ligger på så du har full kontroll på din ekonomi och vilka kostnader du kommer få. Räntan för ett studielån är inte avdragsgill på grund av att lånet redan tidigare tagit del av olika avdragsregler som tillåts av skattesystemet. Skulle du ha fått mer lån en vad du var berättigad till kommer du få någonting som kallas för ett återbetalningskrav. Det här kravet kommer du också tvingas betala ränta på fram till dess att du betalat den summa som krävs tillbaka. 2008 års återbetalningsränta ligger på 5,67 procent. Den här räntan är avdragsgill.