Om du överstiger fribeloppet


Skulle du ett kalenderhalvår tjäna mer än vad fribeloppet tillåter kommer du att få mindre studiemedel. Det kan dock högst minska med 50 procent av den del av inkomsten som har blivit högre än fribeloppet. Tänk på att meddela CSN om du får en förändrad inkomst under tiden som du får studiemedel. Gör du inte det kan du bli eftertaxerad och få betala in summor som du inte riktigt hade räknat med.

Skulle du ett kalenderhalvår tjäna mer än vad fribeloppet tillåter kommer du att få mindre studiemedel. Det kan dock högst minska med 50 procent av den del av inkomsten som har blivit högre än fribeloppet. Tänk på att meddela CSN om du får en förändrad inkomst under tiden som du får studiemedel. Gör du inte det kan du bli eftertaxerad och få betala in summor som du inte riktigt hade räknat med.