Ränta


Räntan eller räntesatsen är ofta relaterad till en årskostnad. Det är dock inte omöjligt, och då särskilt vid studentlån, att den gäller per betalningsperiod. Räntan anges i procent och motsvarar kostnaden som baseras på den totala summan av lånet. De vanligaste formerna av ränta är fast och rörlig. En fast ränta innebär att låntagaren bestämmer sig för en viss räntesats som skall gälla över en förutbestämd tid, sen spelar det ingen roll om räntan sjunker eller höjs under tiden. Man är förbunden att betala den räntesats man bundit upp sig vid i avtalet. För den rörliga räntan gäller motsatt förhållande. Här får låntagaren betala räntan helt efter den nivå som gäller vid betalningstillfället. Rörlig ränta kan vara förknippat med viss risk eftersom man inte på förhand kan förutse hur hög kostnaden kommer att bli framöver. Om lånet är stort kan en ökning av räntan på 1 procentenhet bli en stor utgift. Därför kan det vara tryggare att välja en fast ränta så att man inom överskådlig tid vet vilka utgifter man har.

Räntan eller räntesatsen är ofta relaterad till en årskostnad. Det är dock inte omöjligt, och då särskilt vid studentlån, att den gäller per betalningsperiod. Räntan anges i procent och motsvarar kostnaden som baseras på den totala summan av lånet. De vanligaste formerna av ränta är fast och rörlig. En fast ränta innebär att låntagaren bestämmer sig för en viss räntesats som skall gälla över en förutbestämd tid, sen spelar det ingen roll om räntan sjunker eller höjs under tiden. Man är förbunden att betala den räntesats man bundit upp sig vid i avtalet. För den rörliga räntan gäller motsatt förhållande. Här får låntagaren betala räntan helt efter den nivå som gäller vid betalningstillfället. Rörlig ränta kan vara förknippat med viss risk eftersom man inte på förhand kan förutse hur hög kostnaden kommer att bli framöver. Om lånet är stort kan en ökning av räntan på 1 procentenhet bli en stor utgift. Därför kan det vara tryggare att välja en fast ränta så att man inom överskådlig tid vet vilka utgifter man har.