Uppläggning- & expeditionsavgift


Om du studerar med ett annuitetslån, det vill säga ett lån som betalas av med samma summa varje månad som är uträknad på amortering och ränta tillsammans så måste du betala en administrativ avgift på 150 kronor varje halvår. Avgiften kallas just för uppläggningsavgift och dras i samband med det första inbetalningstillfället för lånet. Det här görs för att avgiften som skall betalas hela tiden skall uppdateras allt eftersom lånet minskar.

Expeditionsavgift

En expeditionsavgift uppkommer som en administrativ avgift på 100 kronor varje år. Avgiften skall täcka hanteringen av just din återbetalning för ditt lån. Om du av någon anledning fått din avgift nersatt av CSN och det skulle visa sig att du betalat för lite och blir återbetalningsskyldig innebär det ytterligare en expeditionsavgift på 100 kronor. Varje återkrav som skickas debiteras med 100 kronor per gång det behövs skickas ut. Avgiften betalas precis som uppläggningsavgiften genom att CSN lägger på kostnaden vid första inbetalningstillfället.

Om du studerar med ett annuitetslån, det vill säga ett lån som betalas av med samma summa varje månad som är uträknad på amortering och ränta tillsammans så måste du betala en administrativ avgift på 150 kronor varje halvår. Avgiften kallas just för uppläggningsavgift och dras i samband med det första inbetalningstillfället för lånet. Det här görs för att avgiften som skall betalas hela tiden skall uppdateras allt eftersom lånet minskar.

Expeditionsavgift

En expeditionsavgift uppkommer som en administrativ avgift på 100 kronor varje år. Avgiften skall täcka hanteringen av just din återbetalning för ditt lån. Om du av någon anledning fått din avgift nersatt av CSN och det skulle visa sig att du betalat för lite och blir återbetalningsskyldig innebär det ytterligare en expeditionsavgift på 100 kronor. Varje återkrav som skickas debiteras med 100 kronor per gång det behövs skickas ut. Avgiften betalas precis som uppläggningsavgiften genom att CSN lägger på kostnaden vid första inbetalningstillfället.