Amortering


Ett lån innebär förr eller senare att du skall betala tillbaka den lånade summan. Det här brukar i sammanhanget kallas för en amortering. En amortering delas oftast upp på flera inbetalningar under lånets löptid. Beroende på när du studerade och fick ta del av lån från CSN så finns det olika typer. Här nedan följer förklaringarna till de tre olika typerna av lån och vilken avbetalningsform som gäller.

Om du studerade före 1989 har du det som kallas för studiemedel.

Årsavgiften för det här lånet baseras dels på hur stor skulden är och dels hur länge du skall betala av ditt lån. Årsavgiften blir skuldens storlek dividerat med antalet återbetalningsår. Vad som skall betalas de följande åren förändras i regel varje år.

Om du studerade mellan den 1 januari 1989 till den 30 juni 2001 har du studielån.

Det innebär att din amortering baseras på vad du har för inkomst. Till inkomst hör inte bara lönen utan allting som du fått ta del av som också klassas som inkomst till exempel fondförsäljningar och aktieutdelningar. Varje år betalas fyra procent av den inkomst du hade för två år sedan. CSN kommer att hämta uppgifterna från Skatteverket. Om det inte finns några upplysningar om din inkomst för att du till exempel har flyttat utomlands. Om så är fallet kommer du att få betala fem procent av det lånade beloppet per år.

Om du studerade efter den 30 juni 2001 har du annuitetslån.

Det här innebär att summan som du skall betala varje år baseras bland annat på hur stor skulden är, hur lång tid du skall betala av lånet på samt vilken nivå som räntan ligger på. CSN använder sig av en liten speciell annuitetsformel som gör att betalningen blir att årsbeloppet i regel ökar för varje år till skillnad från ett vanligt annuitetslån som är lika stort varje år.

Ett lån innebär förr eller senare att du skall betala tillbaka den lånade summan. Det här brukar i sammanhanget kallas för en amortering. En amortering delas oftast upp på flera inbetalningar under lånets löptid. Beroende på när du studerade och fick ta del av lån från CSN så finns det olika typer. Här nedan följer förklaringarna till de tre olika typerna av lån och vilken avbetalningsform som gäller.

Om du studerade före 1989 har du det som kallas för studiemedel.

Årsavgiften för det här lånet baseras dels på hur stor skulden är och dels hur länge du skall betala av ditt lån. Årsavgiften blir skuldens storlek dividerat med antalet återbetalningsår. Vad som skall betalas de följande åren förändras i regel varje år.

Om du studerade mellan den 1 januari 1989 till den 30 juni 2001 har du studielån.

Det innebär att din amortering baseras på vad du har för inkomst. Till inkomst hör inte bara lönen utan allting som du fått ta del av som också klassas som inkomst till exempel fondförsäljningar och aktieutdelningar. Varje år betalas fyra procent av den inkomst du hade för två år sedan. CSN kommer att hämta uppgifterna från Skatteverket. Om det inte finns några upplysningar om din inkomst för att du till exempel har flyttat utomlands. Om så är fallet kommer du att få betala fem procent av det lånade beloppet per år.

Om du studerade efter den 30 juni 2001 har du annuitetslån.

Det här innebär att summan som du skall betala varje år baseras bland annat på hur stor skulden är, hur lång tid du skall betala av lånet på samt vilken nivå som räntan ligger på. CSN använder sig av en liten speciell annuitetsformel som gör att betalningen blir att årsbeloppet i regel ökar för varje år till skillnad från ett vanligt annuitetslån som är lika stort varje år.