Typer av inkomster


Ibland råder det delade meningar om vad det är som räknas som inkomst. När det gäller studentlån och CSN så har inkomst definierats som följande verksamheter:

1: Inkomst av tjänst. Exempelvis utbetalning av lön eller sjukpenning

2: Inkomst av näringsverksamhet. Om du har ett eget företag så är det de pengarna du tjänar där

3: Inkomst av kapital. Exempelvis ränteinkomster eller utdelningar på aktier

Ibland råder det delade meningar om vad det är som räknas som inkomst. När det gäller studentlån och CSN så har inkomst definierats som följande verksamheter:

1: Inkomst av tjänst. Exempelvis utbetalning av lön eller sjukpenning

2: Inkomst av näringsverksamhet. Om du har ett eget företag så är det de pengarna du tjänar där

3: Inkomst av kapital. Exempelvis ränteinkomster eller utdelningar på aktier