Studieförsäkran


En studieförsäkran har ingenting att göra med en vanlig försäkring. Det innebär istället att du med hjälp av ett dokument påvisar att du har börjat utbildningen och att du finns på plats på din utbildning och är berättigad att få studiemedel. Det är ganska vanligt att människor söker utbildningsplatser och med det studiemedel ganska lång tid innan utbildningen startar. Under tiden kan personen i fråga komma på andra tankar vilket leder till att han blir antagen till sin utbildning men infinner sig inte på uppropet. För att CSN då skall veta att personen inte skall ha studiemedel vill de ha en så kallad försäkran som skickas in och bekräftar att du finns på plats. Det här kan göras elektroniskt eller via vanlig post. När din försäkran har kommit CSN tillhanda får du dina pengar utbetalda. Glöm inte att göra studieförsäkran så fort det bara går efter att din utbildning har startat.

En studieförsäkran har ingenting att göra med en vanlig försäkring. Det innebär istället att du med hjälp av ett dokument påvisar att du har börjat utbildningen och att du finns på plats på din utbildning och är berättigad att få studiemedel. Det är ganska vanligt att människor söker utbildningsplatser och med det studiemedel ganska lång tid innan utbildningen startar. Under tiden kan personen i fråga komma på andra tankar vilket leder till att han blir antagen till sin utbildning men infinner sig inte på uppropet. För att CSN då skall veta att personen inte skall ha studiemedel vill de ha en så kallad försäkran som skickas in och bekräftar att du finns på plats. Det här kan göras elektroniskt eller via vanlig post. När din försäkran har kommit CSN tillhanda får du dina pengar utbetalda. Glöm inte att göra studieförsäkran så fort det bara går efter att din utbildning har startat.