Tilläggsavgift & påminnelser


Skulle det visa sig att du av på förekommen anledning betalat för lite pengar till CSN och det uppdagas kommer du att få betala en tilläggsavgift på den summan som uteblivit. Den här kostnaden ligger på sex procent av beloppet som saknas.

En påminnelse skickas ut om du av någon anledning inte betalat in ett begärt belopp. En påminnelseavgift kommer då att krävas på 120 kronor. Betalar du ändå inte kommer ytterligare påminnelser vilket kommer att resultera i ytterligare avgifter på 120 kronor per gång.

Om du vägrar att betala det som CSN kräver kommer din betalning förr eller senare gå till Kronofogdsmyndigheten för indrivning. Myndigheten tar en fast avgift per krav på 600 kronor.

Skulle det visa sig att du av på förekommen anledning betalat för lite pengar till CSN och det uppdagas kommer du att få betala en tilläggsavgift på den summan som uteblivit. Den här kostnaden ligger på sex procent av beloppet som saknas.

En påminnelse skickas ut om du av någon anledning inte betalat in ett begärt belopp. En påminnelseavgift kommer då att krävas på 120 kronor. Betalar du ändå inte kommer ytterligare påminnelser vilket kommer att resultera i ytterligare avgifter på 120 kronor per gång.

Om du vägrar att betala det som CSN kräver kommer din betalning förr eller senare gå till Kronofogdsmyndigheten för indrivning. Myndigheten tar en fast avgift per krav på 600 kronor.