Förändringar av förutsättningar för studier


Skulle det ske någon typ av ändring för dig som student är det viktigt att du meddelar CSN att ändringen har skett. Det är viktigt att de får ta del av det då ändringen i sig kan på verka rätten till studiemedel både positivt som negativt. Det viktiga är att du får rätt mängd studiemedel. Skulle du låta bli att påtala en ändring för CSN kan du bli polisanmäld. Ändringen skall skickas in senast en vecka efter att den genomförts. Det finns blanketter på CSN webbplats där du enkelt kan påtala en ändrig som skett. Det är också möjligt att påtala ändringar via andra kommunikationsmedel såsom e-post och telefon. Dock har CSN beslutat att om din ändring skulle få till följd att du skall ha mer studiemedel så kan inte ändringen göras på något annat sätt än med hjälp av blanketter. När en ändring skett så lämnas ett nytt beslut från nämnden.

Ändringar som kan påverka studiemedlet kan vara att du avbryter studierna, byter skola, tar ett studieuppehåll eller ändrar omfattningen av poäng på din utbildning.

Skulle det ske någon typ av ändring för dig som student är det viktigt att du meddelar CSN att ändringen har skett. Det är viktigt att de får ta del av det då ändringen i sig kan på verka rätten till studiemedel både positivt som negativt. Det viktiga är att du får rätt mängd studiemedel. Skulle du låta bli att påtala en ändring för CSN kan du bli polisanmäld. Ändringen skall skickas in senast en vecka efter att den genomförts. Det finns blanketter på CSN webbplats där du enkelt kan påtala en ändrig som skett. Det är också möjligt att påtala ändringar via andra kommunikationsmedel såsom e-post och telefon. Dock har CSN beslutat att om din ändring skulle få till följd att du skall ha mer studiemedel så kan inte ändringen göras på något annat sätt än med hjälp av blanketter. När en ändring skett så lämnas ett nytt beslut från nämnden.

Ändringar som kan påverka studiemedlet kan vara att du avbryter studierna, byter skola, tar ett studieuppehåll eller ändrar omfattningen av poäng på din utbildning.