Beräkna din inkomst


Att räkna ut sin inkomst medför ofta problem för att det inte alltid är riktigt klart hur det går till. Det är viktigt att tänka på hur du skall göra och vad som skall tas med.

Det är till exempel viktigt att du alltid räknar inkomsten före skatt. Det vill säga att fribeloppet som är CSN har bestämt är för inkomst innan skatten är dragen.

Du måste också tänka på att titta på inkomsterna från kalenderhalvåret. Ett år har två kalenderhalvår och sträcker sig från 1 januari till 30 juni eller 1 juli till 31 december.

Alla inkomster skall tas med även om du arbetat utomlands. Det är också viktigt att vara medveten om att CSN endast är intresserad av att veta när pengarna betalades ut, inte när du tjänade dem.

Tänk också på att det finns en del avdrag som går att genomföra vilket kan minska dina skattepliktiga intäkter.

Att räkna ut sin inkomst medför ofta problem för att det inte alltid är riktigt klart hur det går till. Det är viktigt att tänka på hur du skall göra och vad som skall tas med.

Det är till exempel viktigt att du alltid räknar inkomsten före skatt. Det vill säga att fribeloppet som är CSN har bestämt är för inkomst innan skatten är dragen.

Du måste också tänka på att titta på inkomsterna från kalenderhalvåret. Ett år har två kalenderhalvår och sträcker sig från 1 januari till 30 juni eller 1 juli till 31 december.

Alla inkomster skall tas med även om du arbetat utomlands. Det är också viktigt att vara medveten om att CSN endast är intresserad av att veta när pengarna betalades ut, inte när du tjänade dem.

Tänk också på att det finns en del avdrag som går att genomföra vilket kan minska dina skattepliktiga intäkter.