Inkomster


För att vara berättiga studiemedel har CSN tagit fram gränser för inkomster man får ha för att få ta del av studiemedlet. Det innebär att om du anses ha tillräckligt stora inkomster för att kunna försörja dig utan studiemedel skall du inte få ta del av samma mängd studiemedel som en person som inte tjänar någonting extra. Det kan därför vara bra att vara medveten om vad det är som gäller och i vilken utsträckning du har möjlighet att jobba extra.

Tänk också på att det inte bara är lön från arbete som räknas som inkomst, exempelvis räknas aktievinster, ränteinkomster, husförsäljning och liknande som inkomster. Är du osäker på om dina pengar räknas som inkomst, ta då kontakt med CSN för råd.

Gränser för vad du får tjäna

Det finns bestämmelser som reglerar hur mycket du får tjäna innan det påverkar ditt studiemedel, det så kallade fribeloppet. Just nu går inkomstgränsen för den som läser 20 veckor på heltid per kalenderhalvår vid 86 200 kr. Så länge du håller dig under den gränsen kommer inte ditt studiemedel påverkas. Storleken på fribeloppet påverkas av hur många veckor du studerar och vilken takt du har på studierna, ex är fribeloppet högre när du studerar på halvtid. Om vi tar ovanstående exempel med 20 veckors studier per kalenderhalvår men i halvtidsfart så är fribeloppet 129 303 kronor.

Storleken på fribeloppet ändras då och då, så håll dig alltid uppdaterad över vilka bestämmelser som gäller för varje termin. Det ska också framgå i ditt lånebesked hur mycket du får tjäna utan att studiemedlen sänks.

När du ansöker om studielån behöver du fylla i hur stora inkomster du tror att du kommer ha under studieperioden. CSN tar sedan hänsyn till detta och beräknar hur mycket studiemedel du har rätt till. Skulle du sen märka att du kommer tjäna mer pengar än du trott ska du kontakta CSN och anmäla en ändring så att studiemedlen kan justeras utifrån de nya uppgifterna.

Har du inte anmält någon ändring eller fått ut mer studiemedel än du har rätt till kommer du behöva tillbaka de pengarna i efterhand.

Mer information om viktiga saker att känna till hittar du i menyn till höger.

För att vara berättiga studiemedel har CSN tagit fram gränser för inkomster man får ha för att få ta del av studiemedlet. Det innebär att om du anses ha tillräckligt stora inkomster för att kunna försörja dig utan studiemedel skall du inte få ta del av samma mängd studiemedel som en person som inte tjänar någonting extra. Det kan därför vara bra att vara medveten om vad det är som gäller och i vilken utsträckning du har möjlighet att jobba extra.

Tänk också på att det inte bara är lön från arbete som räknas som inkomst, exempelvis räknas aktievinster, ränteinkomster, husförsäljning och liknande som inkomster. Är du osäker på om dina pengar räknas som inkomst, ta då kontakt med CSN för råd.

Gränser för vad du får tjäna

Det finns bestämmelser som reglerar hur mycket du får tjäna innan det påverkar ditt studiemedel, det så kallade fribeloppet. Just nu går inkomstgränsen för den som läser 20 veckor på heltid per kalenderhalvår vid 86 200 kr. Så länge du håller dig under den gränsen kommer inte ditt studiemedel påverkas. Storleken på fribeloppet påverkas av hur många veckor du studerar och vilken takt du har på studierna, ex är fribeloppet högre när du studerar på halvtid. Om vi tar ovanstående exempel med 20 veckors studier per kalenderhalvår men i halvtidsfart så är fribeloppet 129 303 kronor.

Storleken på fribeloppet ändras då och då, så håll dig alltid uppdaterad över vilka bestämmelser som gäller för varje termin. Det ska också framgå i ditt lånebesked hur mycket du får tjäna utan att studiemedlen sänks.

När du ansöker om studielån behöver du fylla i hur stora inkomster du tror att du kommer ha under studieperioden. CSN tar sedan hänsyn till detta och beräknar hur mycket studiemedel du har rätt till. Skulle du sen märka att du kommer tjäna mer pengar än du trott ska du kontakta CSN och anmäla en ändring så att studiemedlen kan justeras utifrån de nya uppgifterna.

Har du inte anmält någon ändring eller fått ut mer studiemedel än du har rätt till kommer du behöva tillbaka de pengarna i efterhand.

Mer information om viktiga saker att känna till hittar du i menyn till höger.